EWS-102B – Chống gió cửa sổ (Inox)

Sản phẩm làm bằng Inox

Sử dụng lắp cửa sổ giữ cho cánh cửa mở cố định theo nhiều vị trí khác nhau