EL-T1 – Trùy Inox

Sản phẩm làm bằng đồng gồm các loại

EL-T12 : Trùy Inox kép (trùy kép)

  • Thân Φ 42mm cao 42mm
  • Đĩa đường kính 70 mm
  • Then Φ 18 mm dài 210 mm

EL-T13 : Trùy Inox đơn (trùy đơn)

  • Thân Φ 38mm cao 40mm
  • Đĩa kích thước 90×60 mm
  • Then Φ 18 mm dài 210 mm

Sản phẩm được dùng lắp cho cửa chính, cửa ban công