EL-T0 – Trùy đồng

Sản phẩm làm bằng đồng gồm các loại

EL-T01 : Trùy đồng đại (trùy kép)

  • Thân Φ 45mm cao 55mm
  • Đĩa đường kính 95 mm
  • Then Φ 23 mm dài 238 mm

EL-T02 : Trùy đồng nhỏ (trùy kép)

  • Thân Φ 35mm cao 45mm
  • Đĩa đường kính 61 mm
  • Then Φ 18 mm dài 224 mm

EL-T03 : Trùy đồng đơn (trùy đơn)

  • Thân Φ 35mm cao 45mm
  • Đĩa đường kính 61 mm
  • Then Φ 18 mm dài 238 mm

Sản phẩm được dùng lắp cho cửa chính, cửa ban công