EL 8 – Tay đẩy đồng

Thông số sản phẩm theo kích cỡ chiều dài

Mã sản phẩm |   A    |   B  |   C   |

  • EL 868 RG :   580   400    35
  • EL 898 RG :   780   600    35

Vật liệu : Đồng thau

Màu sắc bề mặt: Màu vàng 403 hoặc màu rêu ACB

Sản phẩm sử dụng cho cửa chính, cửa đại sảnh thường lắp kèm khóa chìm