EDS 035 – Chặn cửa di động

Sản phẩm làm bằng Inox và hợp kim

  • EDS 035 – SG: Chất liệu Inox mạ màu vàng
  • EDS 035 – SN: Chất liệu hợp kim màu xám bạc

Sản phẩm được sử dụng để cố định cánh cửa tại nhiều vị trí khác nhau khi mở