ECI – Cremone Inox

Thông số sản phẩm

ECI 02: Cremone cửa đi

  • Chiều dài: 168 mm
  • Chiều ngang: 39 mm
  • Vật liệu : Inox

ECI 01: Cremone cửa sổ

  • Chiều dài: 156 mm
  • Chiều ngang: 39 mm
  • Vật liệu : Inox

Thanh: Inox

Kích thước thanh: 0,6m, 1m, 1,2m, 1,5m, 2m

Sản phẩm sử dụng cho cửa đi, cửa chính