ECH 01 – Chốt ô thoáng

Sản phẩm bằng đồng

Kích thước: 75×38 mm

Sử dụng cho ô thoáng cửa gỗ