ECG-02V – Chống gió cửa sổ (đồng)

Sản phẩm làm bằng đồng

Sử dụng lắp cửa sổ giữ cho cánh cửa mở cố định theo nhiều vị trí khác nhau