EBI – Chốt tròn Inox

Sản phẩm làm bằng Inox

Sản phẩm có nhiều kích thước khác nhau

  • EBI-6I : 153x46mm
  • EBI-8I : 203x46mm
  • EBI-10I : 250x46mm
  • EBI-24I : 609x46mm
  • EBI-30I : 800x46mm

Sử dụng cho cửa sổ và cửa đi