EB004 – Chốt dẹt ELUPO

Sản phẩm làm bằng đồng

Sản phẩm có nhiều kích thước khác nhau

  • EB004-4I: 100x31mm
  • EB004-6I: 152x31mm
  • EB004-8I: 203x31mm
  • EB004-10I: 250x31mm
  • EB004-24I: 609x31mm

Sản phầm được sử dụng cho cửa sổ và cửa đi (có thể thay thế Cremone)