EB003 – Chốt âm ELUPO

Sản phẩm làm bằng đồng

Sản phẩm có các kích thước khác nhau

  • EB003-6I: 152x19mm
  • EB003-8I: 203x19mm
  • EB003-10I: 250x19mm
  • EB003-12I: 304x19mm
  • EB003-24I: 609x19mm
  • EB003-30I: 762x19mm
  • EB003-40I: 1000x19mm

Sản phẩm được lắp cho cửa chính hai cánh trở lên