ECD 02 – Cremon đồng Cửa đi

Thông số sản phẩm

  • Chiều dài: 160 mm
  • Chiều ngang: 42 mm
  • Vật liệu : Đồng thau
  • Màu sắc bề mặt: Màu vàng, màu rêu ACB, mạ vàng 24K
  • Thanh: Đồng đặc, màu vàng tiết diện hình bán nguyệt
  • Kích thước thanh: 0,6m, 1m, 1,2m, 1,5m, 2m

Sản phẩm sử dụng cho cửa đi, cửa chính bằng gỗ