CKG – Củ khóa giả

Sản phẩm làm bằng đồng có hai màu

  • Màu vàng
  • Mạ vàng 24K

Sử dụng lắp vào mặt khóa cửa trong trường hợp không dùng củ khóa